Op deze dag van je leven / 20 December 2017 / Neal Donald Walsch

20 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat alles wat je ziet, hoort, aanraakt, proeft, ruikt of voelt
op wat voor manier dan ook een aspect is van Goddelijkheid.
Het is wanneer je het als iets anders beschouwt
 het zich laat zien  als iets anders in je leven.
Daarom, oordeel niet, en veroordeel niet.
Want wat jij oordeelt, oordeelt jou; en dat wat jij veroordeelt, zal jou veroordelen.
Maar dat wat jij ziet voor wat het werkelijk is,
 zal jou zien voor wat je werkelijk bent.
En daarin zal jouw vrede gevonden worden.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl