Op deze dag van je leven

Dinsdag 8 december 2020 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat het leven niets te maken heeft met wat je doet,
en alles wat te maken heeft met wat je bent.

Pas op dat u niet verstrikt raakt in de ‘staat van doen’ van jouw leven.
Daar ben je niet voor hier.
Je bent een heilige ziel en je bent hier naar de Aarde gekomen om iets te zijn.
En niet één ding, maar veel dingen.

Het mooie is, jij mag kiezen wat dat is.
En dat mag je nu doen. Altijd op dit moment.

Dus wat kies je nu om te zijn?
Gelukkig? Tevreden?  Veilig? Vrede?
Vergeven? Medelevend? Liefde?
Ga je gang, kies maar.
Zoveel als je wilt!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien