Op deze dag van je leven / 2 november 2018 / Neale Donald Walsch

2 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat geluk nooit voortkomt uit macht over anderen.
Thomas Jefferson maakte die observatie en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, en geen macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in jouw huis,
en wie er nog meer in jouw bed ligt …
De beste manier om kracht (of wat dan ook) te ervaren is door het weg te geven.
 Maak iemand anders krachtig en je wordt twee keer zo krachtig als voorheen.
Maak iemand anders gelieft en je wordt twee keer zo geliefd.
Maak dat iemand anders zich goed voelt en je voelt je twee keer zo goed.
Het kan niet beter worden dan dit.
 En het is allemaal zo … eenvoudig.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl