Op deze dag van je leven / 2 November 2017 / Neal Donald Walsch

2 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je kunt veranderen wat je ziet.
Je hoeft er niet door te worden gevangen.
Niets hoeft blijven op de manier zoals het is,
en niets is zoals het altijd zal blijven,
tenzij en totdat jij zegt dat het zo is.
Je hebt werkelijk de leiding over jouw dagelijkse ervaringen.
 Echt waar.
Je weet precies waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl