Op deze dag van je leven / 2 februari 2018 / Neal Donald Walsch

2 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat jouw veiligheid wordt gegarandeerd
door het delen van jou liefde.
De vrede en veiligheid waar je naar snakt,
 is geen kwestie van voedsel, kleding en onderdak.
Het is een kwestie van liefde.
Liefde zijn en bemind worden,
en al het andere zal aan je worden toegevoegd.
De wereld zal zijn magie presenteren wanneer je in die van jou stapt.
Dat is de belofte van God, en daaraan zal worden vastgehouden.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl