Op deze dag van je leven / 2 Februari 2016 / Neal Donald Walsch

2 Februari 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…
… dat het leven zelden zo moeilijk is als je denkt dat het is, en
bijna nooit zo belastend als mensen in staat zijn om het te maken.
Hoeveel geduld heb je met het leven?
Ben jij bereid om kleine hindernissen te overwinnen gedurende jouw dag?
Of bezorgt alles dat niet beweegt in overeenstemming met jouw wensen
je ergernis – zo niet regelrechte frustratie?
Overweeg de mogelijkheid dat de kleine obstakels in het leven
helemaal geen belemmeringen zijn, maar stapstenen.
Kijk er naar en zie wat ze jou te bieden hebben in termen van groei
 en je zult hun schat te zien.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl