Op deze dag van je leven / 2 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

2 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de toekomst helderder is dan ooit.
Niet alleen de toekomst van de mensheid,
maar die van jouw, persoonlijk.
Dingen zijn veranderd. De energie is anders.
Je kan het voelen als je je diep afstemt.
Deze verandering is niet jouw verbeeldingskracht,
 noch is het alleen maar op een nationaal of wereldwijd niveau.
Er is een verandering binnenin jou.
Voel het vandaag en gebruik het om je voort te bewegen
naar een wonderbaarlijke morgen.
In feite, doe het beter dan de energie voelen.
WEES de energie. WEES zijn Bron.
Bekijk dan de staat van de verandering in je eigen leven.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl