Op deze dag van je leven / 18 juli 2018 / Neal Donald Walsch

18  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat tegenspoed genialiteit openbaard, voorspoed verbergt het.
Horace zei dat, en hij had gelijk.
Gedurende de tijd van tegenspoed, zal jouw genialiteit worden onthuld
 – net als dat van de hele mensheid.
We zullen merken dat er een andere manier is om te leven dan ‘hond eet hond’,
en een ander waardig doel anders dan ‘groter, beter, meer.’
Zie deze tijd dan als een uitdaging voor jou vindingrijkheid
en een uitnodiging van het leven om opnieuw te ontdekken wat echt
belangrijk is: liefde, familie, vrienden en … de reis van de ziel.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl