Op deze dag van je leven / 18 December 2017 / Neal Donald Walsch

18 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het bovennatuurlijke het natuurlijke is dat nog niet is begrepen.
Elbert Hubbard zei dat, en hij had gelijk.
William Shakespeare zei het op een andere manier:
er zijn meer dingen in de hemel en op de Aarde,
Horatio, dan waar over wordt gedroomd binnen jouw filosofie.
Alles wat te zeggen is, wees niet te verrast door het onverklaarbare.
En als je je hebt afgevraagd of je op dit ding kunt vertrouwen
dat God wordt genoemd – is het antwoord ja.
Hé, je vroeg om een teken en hier is het –
letterlijk uit de lucht komen vallen.
Dus lach. Oke?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl