Op deze dag van je leven / 18 April 2016 / Neal Donald Walsch

18 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… Dat elke actie ofwel sterk is of zwak,
en wanneer elke actie sterk is we zijn succesvol.
Wallace D. Wattles zei dat, en hij had gelijk.
Je weet wanneer de actie die je neemt sterk is,
en je weet wanneer hij zwak is.
Je kunt het voelen in je maag.
Tracht geen zwakke acties te ondernemen hoe dan ook. Loop ervan weg.
Wijs het af. Ga voor de sterke actie, de sterke keuze, elke keer weer.
Je weet trouwens wel, wat met dit alles wordt bedoeld.
Je bent zwak geweest in een aantal van jouw keuzes en beslissingen,
en je bent sterk geweest.
Je bent beide geweest in je leven.
Maar niet meer, toch? Je bent alleen nog sterk van nu af aan, ja?
En je weet precies waarom je deze boodschap van vandaag ontving.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl