Op deze dag van je leven / 17 april 2018 / Neal Donald Walsch

17 april 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat geen enkele financiële crisis de Vrede van God
 geweld kan aandoen.
In een tijd van buitengewone onzekerheid,
draaien mensen alle kanten in voor antwoorden.
 Hoe zit het met God?
Degenen die God kennen als een levende realiteit in hun leven
vinden vrede te midden van beroering,
 veiligheid binnen het aanzien van angst.
Uiteindelijk draait het allemaal om prioriteiten.
 Levensprioriteiten.
Hebben jullie prioriteiten te maken met het lichaam?
Of met de ziel?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl