Op deze dag van je leven / 16 Maart 2016 / Neal Donald Walsch

16  Maart 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…

… Dat je een puur kind van God bent, mooi in je onschuld – en

dat dit waar is, ongeacht wat je misschien hebt gedaan.

 Er is geen strafbaar feit dat je ooit kunt plegen en je kan beroven van jouw pracht,

of van het wonder van wie je bent.
Maar wie onder ons is niet van het pad geraakt,
of heeft niet een ander verraden, 
heeft niet onverstandig gehandeld, 
of is nooit ten prooi gevallen aan de verleiding, 
of heeft niet toegegeven aan een verlangen of een verslaving?
Een ieder van ons is menselijk. 
En in Gods ogen maakt ons dat perfect.
Werkelijk. Precies zoals we zijn.
Net als 3-jarigen, die angstig naar ouderen opkijken, 
zich afvragend met trillende lippen
of zij een pak slaag krijgen voor het overtreden van de regels …
De 3-jarige is mooi in haar onschuld. 
Zij is zuiver als sneeuw, en er is gewoon nog iets dat niet volledig is begrepen,
of nog niet volledig geïntegreerd is in het gedrag.
Het is in orde. We bedoelen niet om slecht te zijn.” 
En in waarheid, zijn we dat ook niet.
Niet een van ons.
We vergissen ons soms gewoon. 
En God houdt ondanks dat toch Enorm van ons.
Volledig. Eeuwig.
Precies zoals we zijn.
Oh, tussen haakjes, … je weet de reden al waarom deze bijzondere herinnering
naar je toe kwam vandaag …

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl