Op deze dag van je leven / 16 Februari 2016 / Neal Donald Walsch

16 Februari 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…

… Dat alle verandering  verandering ten goede is..
Er is niet zoiets als “verslechtering.”
Verandering is het proces van het leven zelf,
en dat proces zou “evolutie” genoemd kunnen worden.
En evolutie beweegt alleen in één richting: naar voren en in de richting van verbetering.
Daarom, wanneer veranderingen zich in je leven voordoen,
kun je er zeker van zijn dat dingen zich ten goede draaien.
Het mag er misschien niet zo uitzien op die manier,
op het moment dat de verandering komt,
maar als je even wil wachten en vertrouwen hebt in het proces,
 zul je zien dat dit waar is.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl