Op deze dag van je leven / 15 Maart 2019 / Neale Donald Walsch

15 Maart 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 … dat geld net zo heilig is als meditatie, net zo heilig als gebed.
Het is een prachtig deel van God.
Als je aan het idee vasthoud dat geld de wortel is van alle kwaad,
kun je het onbewust van je weghouden.
Je bent uitgenodigd om die gedachte nu te laten vallen.
Al het geld dat je nodig hebt, komt nu naar je toe.
 Geloof je dat? Je moet, weet je …
Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken om precies te begrijpen
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl