Op deze dag van je leven / 15 Maart 2016 / Neal Donald Walsch

15  Maart 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…
… Dat je geen fout kunt maken, je kunt alleen een beslissing nemen die je volgende beste stap zal zijn.

Er is geen reden om te aarzelen als je weet dat je niets te verliezen hebt.
En verliezen is niet een daad van God, het is een gedachte in de geest van de mens.
Ontdoe je van de gedachte en je ontdoet je van de twijfel.
Breng jouw wijsheid naar de Overwinning.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl