Op deze dag van je leven / 15 juni 2018 / Neal Donald Walsch

15 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je drie procent van jouw inkomen moet investeren in
je zelfontwikkeling om je toekomst te garanderen.
Brian Tracy zei dat en hij had gelijk.
Ik weet dat je die cursus of dat seminarie
of dat spirituele groei retraite echt wilt doen,
maar je denkt dat je je het niet kunt veroorloven.
De waarheid kan zijn dat je het je niet kunt veroorloven het niet te doen.
Probeer je hoogste impuls te volgen.
Je geest nodigt je zelden uit om dingen te ontdekken die waardeloos zijn –
en je ziel doet dat nooit.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl