Op deze dag van je leven / 15 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

15 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat onafhankelijkheid de natuurlijke staat van jouw ziel is,
en Vrijheid een andere naam voor God is.
Het goddelijke is dat wat altijd volledig vrij is.
Niets vernauwt het, niets beperkt het, niets stopt het
of verbiedt het of ontkend het op enige manier.
Jij bent precies hetzelfde.
Jouw ziel is niets meer dan een individu van Goddelijkheid …
en het is ook absoluut niets minder.
Doe alsof je goddelijk vrij bent vandaag –
 en kijk hoe je leven verandert.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl