Op deze dag van je leven / 14 Januari 2019 / Neale Donald Walsch

14 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat elke actie sterk of zwak is, en wanneer elke actie
sterk is, zijn we succesvol.
Wallace D. Wattles zei dat, en hij had gelijk.
Je weet wanneer de actie die je neemt sterk is en je weet wanneer het zwak is.
Je kunt het in je maag herkennen.
Streef ernaar om geen enkele zwakke actie te ondernemen.
Ren er van weg.  
Weiger het.
Ga voor de sterke actie, de sterke keuze, elke keer opnieuw.

Je weet trouwens wat dit allemaal betekent.
Je bent zwak geweest in sommige van je keuzes en beslissingen,
en je bent sterk geweest.
Je bent het allebei in je leven geweest.
Maar niet meer, toch?
Alleen sterk vanaf nu, ja?
En je weet precies waarom jij
dit bericht vandaag ontving.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien