Op deze dag van je leven / 14 December 2017 / Neal Donald Walsch

14 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het leven in jouw voordeel samenspant.
Het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar het is, dat verzeker ik je.
Alles wat er gebeurt, gebeurt precies op de manier zoals het moet,
om voor jou de gelegenheid te hebben
 om de ervaring van jouw Zelf te creëren waarnaar je verlangt.
Het idee achter dit alles is om jou een kans te geven te worden en te weten,
op het hoogste niveau, Wie Je Werkelijk Bent.
Dit is Gods werk dat we willen doen, jij en Ik.
Dus blijf doorgaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl