Op deze dag van je leven / 14 April 2016 / Neal Donald Walsch

14 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… Dat, hoe goed we ook ons best doen,
we nooit zullen weten welk wonder
is volbracht in ons leven of in het leven van een ander.
Helen Keller zei dat, en ze had gelijk.
Er is een situatie in je leven op dit moment,
waar je wordt gevraagd om je best te doen, je uiterste best.
Misschien is het bij het zoeken naar vergeving voor een ander.
Of is het het begrijpen van iets waartoe je gewoon niet in staat bent geweest
om het te begrijpen.
Of in het accepteren van wat er op dit punt onaanvaardbaar voelde.
Ongeacht de situatie (en u weet precies hoe die is op dit moment) …
doe je zo goed mogelijk je best?
Als je dat doet, het zij zo, en is goed.
Maar als je denkt dat je het misschien beter kunt doen,
sta dan toe dat dit kleine duwtje vandaag jouw geschenk is van de ziel.
Een wonder staat je te wachten als je nu terug reikt en je uiterste,
 uiterste, uiterste best doet in deze.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl