Op deze dag van je leven / 13 November 2017 / Neal Donald Walsch

13 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat obstakels niet tegen je zijn,
maar jou alleen vriendelijk een andere weg wijzen.
Het is belangrijk om datgene wat jou in de weg staat niet te zien als je ‘vijand’.
Het kan vaak je beste vriend zijn, die jou via een omweg rond iets stuurt
wat jou grootste struikelblok had kunnen zijn.
Stuur dan een woord van dankbaarheid voor alles wat nu ‘tegen’ jou lijkt te zijn.
Alle dingen in het leven gebeuren te goede.
Vertrouw op God wat dat betreft.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl