Op deze dag van je leven / 13 juni 2018 / Neal Donald Walsch

13 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat de cycli van het leven eindeloos zijn – en jou altijd dienen,
omdat het leven een proces is dat het Leven zelf dient.
Wanneer de dingen zich van je af lijken te verplaatsen,
in de andere richting bewegen, deuren sluiten, kansen afsluiten,
onthoud dan dat alle dingen cyclisch zijn – inclusief het Leven zelf.
Wat je ervaart, is tijdelijk – of dat nu “goed OF slecht” is.
Dus stop ermee het een naam te geven,
en omhels het eenvoudigweg als Wat er Nu Gebeurt.
Je zult veel rustiger door alles heen gaan.
En op een dag zul je het ALLEMAAL “goed” noemen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl