Op deze dag van je leven / 13 februari 2018 / Neal Donald Walsch

13 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat Vrijheid is Wie Jij Bent.
‘Vrijheid’ is slechts een ander woord voor ‘God’.
Het is moeilijk geweest om woorden in menselijke taal te vinden
 om Dat Wat God Is te beschrijven, maar ‘Vrijheid’ is er een van.
Een ander woord om God te beschrijven is … Jij.
Jij en God zijn één. Daarom ben jij ook Vrij.
Vrij om keuzes te maken, vrij om je reacties en antwoorden op het leven
te selecteren, vrij om jouw authentieke Zelf te zijn.
Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies de reden te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl