Op deze dag van je leven / 13 december 2018 / Neale Donald Walsch

13 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet… 

… dat opgeven niet het antwoord is. Evenmin is toegeven dat.
Houd voet bij stuk.
Er is een manier om dat te doen zonder strijdlustig te zijn.
Er is een manier om vast te houden aan je ware zelf,
en het te demonstreren, zonder toevlucht te nemen tot agressie.
Maar opgeven en toegeven is niet de manier.
Eenvoudig en rustig aanspraak maken op jouw recht
 om te zijn  wie je bent is de weg.
Je weet precies waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl