Op deze dag van je leven / 12 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch

12 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat deugdzaamheid zich niet van de werkelijkheid kan scheiden
zonder een principe van het kwaad te worden.
Albert Camus zei dat, en hij had gelijk.
Wanneer we te deugdzaam worden,
wanneer we denken van onszelf dat we oh o goed zijn, zo goed,
worden we gevaarlijk voor onszelf en anderen.
Wees voorzichtig met diegenen die zichzelf verbeelden
dat ze op de de Snel Weg zitten terwijl anderen de zijwegen bewandelen.
Als ze echt op de Snel Weg zijn,
zullen ze aanbieden om iedereen met hen mee te nemen,
en niet alleen maar anderen vertellen dat zij de verkeerde kant op gaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl