Op deze dag van je leven / 12 november 2018 / Neale Donald Walsch

12 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat Liefde betekent nooit te hoeven zeggen dat het je spijt.
Erich Segal zei dat en hij had gelijk.
God houdt van je, en dat is waarom je nooit hoeft te zeggen dat het je “spijt” tot God.
 Als je van iemand houdt, verlicht dan hen van de noodzaak
om voor wat voor reden dan zich te verontschuldigen aan jou.
De behoefte aan een verontschuldiging is het signaal van een persoon
die zich vergist over hem of haar zelf.
Je kunt niet door een ander worden beschadigd,
 je beeld je alleen maar in dat je dat kunt.
Het zit allemaal in je hoofd.
Het zit allemaal in jouw denken.
Ga terug naar liefde en geef jouw behoefte op
om anderen te vergeven voor wat dan ook.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl