Op deze dag van je leven / 12 Maart 2018 / Neal Donald Walsch

12 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat als je iets met  iemand anders goedkeuring doet,
kun je het net zo goed helemaal niet doen.
Er is maar één reden om iets te doen:
om aan te kondigen en te verklaren, uit te drukken en te vervullen,
 te worden en te ervaren Wie Je Werkelijk Bent.
Doe daarom wat je doet, voor de pure vreugde ervan,
want pure vreugde is Wie Je Bent.
Doe wat jij kiest, niet wat iemand anders voor jou kiest.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl