Op deze dag van je leven / 12 juli 2018 / Neal Donald Walsch

12  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat niets ooit zo troosteloos is als het eruit ziet.
Alles is in feite een zegen.
Ik weet het, ik weet het … dat is soms erg moeilijk geloven.
Hoe kan een plotselinge, rampspoedige gebeurtenis
in iemands leven een zegen zijn?
Het heeft langer nodig, ik weet het, om deze prachtige waarheid te zien.
Zelfs een diagnose van een terminale ziekte
 kan als een ander geschenk van het leven worden gezien
wanneer ervaren vanuit een bepaald perspectief.
Het is een gelegenheid voor ons om nogmaals uit te drukken,
op het volgende hoogste niveau, Wie Wij Werkelijk Zijn.
En als het blijkt dat wij, op Ziels-niveau inderdaad hebben besloten
om onze huidige lichamelijkheid te verlaten
op deze specifieke manier en tijd,
zou dat ook een uitdrukking zijn van ons Hoogste Zelf.
En dus zijn alle ‘calamiteiten’ zegeningen, nog niet begrepen door het Verstand.
God wist dat dit een goede dag was voor jou om dit te horen …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl