Op deze dag van je leven / 12 April 2016 / Neal Donald Walsch

12 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… Dat het niet gunstig voor je zou zijn je verstand te geloven
betreffende zaken die zeer belangrijk voor je zijn.
Jullie verstand kan zijn conclusies alleen baseren op gegevens uit het verleden
dat hij heeft verzameld tijdens jullie huidige ervaring van verstoffelijking.
Het heeft geen kennis van de dingen die in alle eeuwigheid bestaan.
Om toegang te krijgen tot de gegevens die te maken hebben met wie je werkelijk bent,
en waarom een bepaalde zaak zich voordoet,
 zou je toegang moeten hebben tot gegevens van buiten jullie huidige Tijd Lijn.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk via je ziel.
Het verschijnt in je leven als een “weten.”
Vertrouw dit.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl