Op deze dag van je leven / 11 April 2016 / Neal Donald Walsch

11 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…
… Dat het tijd is voor jou om je  gedachten een adempauze, een terugtrekking te geven van alle illusies van elk van jouw dagen.
Hoe lang is het geleden dat je aandacht hebt besteed – echte aandacht – aan jouw ziel?
Er zijn vele manieren om de ziel te verzorgen, maar vaak moet je stoppen, gewoon stoppen, 
leef het leven zoals jij het leeft …
al was het maar voor een uur of een dag of een week …
en neem wat tijd om je ziel te geven.
Of, beter gezegd, om het je ziel mogelijk te maken jou te geven.
Is er een boek dat je ontzettend graag zou willen lezen?
Een persoonlijke groei workshop die je zou willen doen?
Een lezing die je hoopt in te kunnen passen in je drukke leven?
Doe het. Doe het nu.
Je denkt dat jij je niet de tijd of het geld kunt veroorloven ?
Ik zeg je, je kunt je niet veroorloven het niet te doen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl