Op deze dag van je leven / 10 Mei 2016 / Neal Donald Walsch

10 Mei 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… Dat je een zuiver kind van God bent, mooi in je onschuld – en
dat dit waar is, ongeacht wat je hebt gedaan.
Er is geen strafbaar feit dat je ooit kon begaan en jouw kan beroven van jouw
grootsheid, of van het wonder van wie je bent. Goh, het drama van Eliot Spitzer
heeft geleid tot een heleboel dingen voor ons allemaal, is het niet?
Maar wie onder ons is niet van het pad geraakt, nooit een ander verraden,
onverstandig gehandeld, ten prooi gevallen aan de verleiding,
of nooit toegegeven aan een verlangen of een verslaving?
Een Ieder van ons is menselijk. En in Gods ogen maakt ons dat perfect.
Werkelijk. Precies zoals we zijn. Net als een 3-jarige, die angstig opkijkt naar een oudere,
zich met trillende lippen afvragend of het
een pak slaag zal krijgen voor het overtreden van de regels …
De 3-jarige is mooi in zijn onschuld. Hij is zuiver als sneeuw,
en er is gewoon iets dat nog niet volledig is begrepen,
of nog niet volledig is geïntegreerd in het gedrag.
Het is goed. We bedoelen niet slecht te zijn. En in waarheid, zijn we het niet.
 Niet een van ons.
We hebben het gewoon soms mis. En God houdt ondanks dat Enorm van ons.
Compleet. Eeuwig.
Precies zoals we zijn.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl