Op deze dag van je leven / 10 juli 2018 / Neal Donald Walsch

10  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat een ander gezichtspunt dan het uwe
misschien de moeite waard is om te vermaken.
Soms is het niet gemakkelijk om een idee te horen dat
anders is dan welk jij naar voren brengt –
toch kan dat het tweede idee zijn waarnaar jij
uiteindelijk uitreikt.
Antwoorden komen op meer dan één manier aan.
Soms komen ze door ons heen en soms ze komen naar ons toe.
Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies te weten waarom je vandaag dit antwoord hebt ontvangen …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl