Op deze dag van je leven / 10 december 2018 / Neale Donald Walsch

 10 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je niet hoeft te wachten totdat je de wijsheid krijgt
om te weten welke stap je nu moet zetten.
De wijsheid, het inzicht, het antwoord waar je op gewacht hebt wacht op jou.
Het zit al binnenin je.
Je hebt het misschien al ‘gehoord’ en het niet geloofd.
Als je duidelijk wilt zijn over dit antwoord, schrijf dan gewoon je vraag,
 bedinging of probleem op een stuk papier vanavond,
pak dan de krant morgenochtend op en stel dan een kalm,
met wijsheid gevuld antwoord op.
Wees niet verbaasd als je jezelf verraste met het antwoord dat je ontvangt.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl