Op deze dag van je leven / 1 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch

1 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het alleen Dit Moment is dat telt, Dit Moment dat ertoe doet.
Blijven stilstaan bij iets anders is zinloos.
Gisteren is voorbij, zo niet vergeten, en morgen is nog niet hier,
dus waarom kostbare tijd en mentale energie gericht op een van beide verspillen?
Wat gebeurt er op dit moment?
Dat is de vraag.  
En wat kun je op Dit Moment doen om Nu beter te maken?
Maak elk Nu beter en de toekomst zal voor zichzelf zorgen,
terwijl het verleden er niet toe doet.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl