Op deze dag van je leven / 1 november 2018 / Neale Donald Walsch

 1 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het begin van de dag het begin kan zijn
 van een heel nieuw leven.
Waarom dit begin van deze maand niet gebruiken
om op veel manieren een nieuw begin voor je te creëren?
Je weet dat je hebt gewacht om “door te gaan” met jouw gewaagde idee,
 jouw geweldige gedachte, voor een lange tijd.
Waarom niet nu beginnen?
Het ding is dit: als je niet begint om geen excuus te gebruiken, zul je nooit beginnen.
Gebruik deze dag dus als je excuus – en … ga aan de slag.
DOE HET.
Schiet op, voordat je Weer eens van gedachten verandert.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl