Op deze dag van je leven / 1 Januari 2019 / Neale Donald Walsch

1 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat elke dag een nieuw begin is.
Deze dag begint er een nieuwe cyclus.
 Nochthans begint er elke dag een nieuwe cyclus.
Inderdaad, op elk moment.
Dus als je iets herkent op deze dag,
herkennen dan wat het symboliseert:
het wonder van de eindeloos voortdurende cyclus van het leven.
Wat een geweldige dag!
Wat een tijd voor feest!
Wij beginnen vandaag opnieuw!
We slaan de bladzijde om!
En dus, laat alles los wat je niet meer met je mee wilt nemen.
Elke angst, elke droefheid, elke woede, elke wrok,
elke teleurstelling, klaagzang … laat het allemaal los.
En nu, gebruik de bijzonderheid van deze dag als springplank,
laten we verder gaan met het leven!
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl