Op deze dag van je leven / 1 februari 2018 / Neal Donald Walsch

1 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de gebeurtenissen van deze dag je dichter bij God zullen
brengen.
Dat is waarvoor ze zijn ontworpen en je zult ook ervaren
dat ze precies dat doen, als je het jezelf toestaat.
Het is allemaal een kwestie van je ogen openen voor wat er echt
gebeurt (in tegenstelling tot wat er lijkt te gebeuren).
Oordeel niet naar uiterlijke verschijningen
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl