Op deze dag…. … dat wat een man kan zijn, hij moet zijn.

Dinsdag 6 april 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat wat een man kan zijn, hij moet zijn.
Deze noodzaak noemen we zelfrealisatie.

Abraham Maslow zei dat, en hij had gelijk.
Binnenin elk levend wezen zit een innerlijke drang, een Goddelijke impuls,
om volledig en wonderbaarlijk zichzelf te uiten.
Dat wil zeggen, te zijn wat het is, totaal.

Wat is het dat je altijd hebt gewenst te zijn of te doen?
Maak dit de Tijd van Jouw Begin, en het Moment
van jouw Manifestatie.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien