Op deze dag… … dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag is in het Universum. De enige vraag met enige betekenis is “Wat?”

Donderdag 27 mei 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag is in het Universum.
De enige vraag met enige betekenis is “Wat?”

Vragen “Waarom gebeurt dit?” kan je alleen maar machteloos
maken ontkrachten. Vragen “Wat wil ik hiervan maken?”
doet precies het tegenovergestelde.

Hier is een groot geheim: het Waarom van wat dan ook
is om het Wat van alles te produceren.

Denk daar eens even over na.
In feite, denk er de rest van de dag over na.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien