Op deze dag… … dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag in het universum is.

21 Februari 2024 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag in het universum is.
De enige vraag met enige betekenis is “Wat?”.

Vragen “Waarom gebeurt dit?” kan je
alleen maar ontkrachtigen ontkrachtigen.
Vragen “Wat wil ik hiervan maken?”
doet precies het tegenovergestelde.

Hier is een groot geheim: het Waarom van alles
produceert het Wat van alles.

Denk daar eens even over na.
Sterker nog, denk er de rest van de dag over na.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org