Op deze dag… … dat vrede niet slechts een ver doel is dat we nastreven, maar een middel waarmee we dat doel bereiken.

13 juni 2022 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat vrede niet slechts een ver doel is dat we nastreven,
maar een middel waarmee we dat doel bereiken.

Martin Luther King Jr. zei dat, en hij had gelijk.
En zijn wijsheid geldt niet alleen voor vrede
in onze wereld, maar voor vrede in onszelf.

Al onze spirituele tradities leren hetzelfde.
Om vrede te bereiken, wees vrede.
Maar hoe kan men zijn wat men wenst te ervaren?
Door een pure daad van wil.

En…door anderen te laten ervaren wat jij wenst te ervaren.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine – voor wakkeremensen.org