Op deze dag… … dat roepingen die we wilden nastreven, maar niet deden, bloeden, als kleuren, op het geheel van ons bestaan.

15 maart 2023 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat roepingen die we wilden nastreven, maar niet deden,
bloeden, als kleuren, op het geheel van ons bestaan.

Honore De Balzac zei dat, en hij had gelijk.
Laat geen dag meer voorbij gaan zonder de roeping te eren,
de roeping die je ziel je vraagt na te streven.

En doe niet alsof je niet weet wat dat is.
Natuurlijk weet je dat wel.
Je voelt het in je maag als je eraan denkt;
wanneer je een andere persoon het ziet doen.

Het leven is zo kort.
Doe nu wat je verlangt te doen in je leven.
Je hoeft je baan “niet op te zeggen” om dit te doen.
Je mag het doen als je ervoor kiest,
maar het hoeft niet.
Veel mensen streven naar een roeping
terwijl ze hun “gewone baan” houden.
Dat kan ook.
Doe dan rustig aan met je roeping
en maak er je “gewone baan” van.
Maar je moet energie geven aan je roeping vanaf vandaag.
Ik bedoel, vandaag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org