Op deze dag… … dat liefde menselijke zwakheden, fouten en gebreken tolereert.

9 mei 2022 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat liefde menselijke zwakheden, fouten en gebreken tolereert.

Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, probeer tolerantie.
Vertel hem op je aardigste manier dat je
geen goed gevoel hebt over wat er gebeurde of wat er gezegd werd,
maar doe je best om ze niet koud te maken,
en ze te blokkeren van elke warme verbinding met jou.

Het enige wat je ze daarmee leert is om bang voor je te zijn
— door ze bang te maken jou te verliezen…
of tenminste de warmte van hun verbinding met jou.
Dit is, natuurlijk, wat sommige mensen zeggen dat God met ons doet…

Geef mensen dezelfde kans als je zou willen dat God
(en andere mensen, wat dat betreft) aan jou geeft.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine – voor wakkeremensen.org