Op deze dag… …dat liefde het centrum en de kern van alles is, en dat Zelf de plaats is waar alle liefde moet beginnen.

Dinsdag 1 juni 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat liefde het centrum en de krn van alles is,
en dat Zelf de plaats is waar alle liefde moet beginnen.

Zij die anderen groots liefhebben zijn zij
die van zichzelf houden.
Zij die een hoge tolerantie hebben
en acceptatie van anderen zijn zij die een hoge tolerantie
en acceptatie van zichzelf hebben.

Je kunt een ander geen deel van jezelf laten zien
dat je jezelf niet kunt laten zien.
Daarom, begin waar alle groei,
waar alle evolutie, waar alle liefde moet beginnen:
met de persoon in de spiegel.

Zul je vandaag niet groots van jouw zelf houden?
In het belang van de wereld?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien