Op deze dag… … dat het tegenovergestelde van een juiste verklaring een valse  verklaring is.

25 juli 2022 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het tegenovergestelde van een juiste verklaring een valse
verklaring is. Maar het tegenovergestelde van een diepe waarheid kan
wel eens een andere diepzinnige waarheid zijn.

Niels Bohr zei dat, en hij had gelijk.
In feite, zijn er weinig uitspraken geweest in de geschiedenis
van uitspraken…die accurater waren dan die ene.
Dus wees bewust en blijf wakker!
De Wet van Tegenstellingen leidt je
soms naar een Goddelijke Dichotomie.

Twee tegengestelde waarheden kunnen tegelijkertijd
bestaan in dezelfde ruimte.
Neem daarom niet aan dat datgene
is wat niet goed voor je is.
Het kan net het omgekeerde zijn.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine – voor wakkeremensen.org