Op deze dag… …dat het enige wat het leven vraagt is dat je door het leven gaat met eerbied voor het leven.

30 Januari 2023 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


…dat het enige wat het leven vraagt is dat je door het leven gaat
met eerbied voor het leven.

Maar deze eerbied voor het Leven moet in alle dingen getoond worden.
Zelfs in de kleinste dingen. Misschien vooral.
Bijvoorbeeld, als je ervoor kiest om dieren te consumeren,
beperkt je dan je aankopen van vlees om te koken
tot alleen die leveranciers die dieren humaan behandelen?

Weet je zelfs wie die leveranciers zijn?
Is dit belangrijk voor jou?
Hoe je andere levensvormen behandelt doet er toe.
Het zegt iets over hoe je wilt dat het leven is.
Zie je, wij creëren dit alles.
Alles van dit.

 

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine – voorwakkeremensen.org