Op deze dag… … dat geluk nooit voortkomt uit macht over anderen.

2 Mei 2024 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat geluk nooit voortkomt uit macht over anderen.

Thomas Jefferson maakte die opmerking en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, niet macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in je huis,
en wie er ook in je bed ligt…

De beste manier om macht (of wat dan ook) te ervaren
is om het weg te geven.
Maak iemand anders machtig en je wordt
twee keer zo machtig als je eerst was.

Maak iemand anders geliefd
en je wordt twee keer zo geliefd.
Laat iemand anders zich goed voelen
en je voelt je twee keer zo goed.
Beter dan dit wordt het niet.
En het is allemaal zo… eenvoudig.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org