Op deze dag… …dat er niet zoiets bestaat als een ongeluksgetal –zoals “13”, of een ongelukkige gebeurtenis ……………………

 

13 maart 2023 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

..dat er niet zoiets bestaat als een ongeluksgetal –zoals “13”, of een ongelukkige gebeurtenis, zoals het kruisen van het pad van een zwarte kat. Je maakt je eigen geluk.

Maar geluk bestaat in werkelijkheid niet,
als je “geluk” definieert als “onverwacht goed” dat uit de lucht
 komt vallen zonder duidelijke reden.
LUCK is een acroniem:
Liefde Onderbouwt Creationistische Kennis.
Wanneer je de kennis gebruikt om dingen te creëren in je leven,
moet je dat doen vanuit een plaats van liefde,
nooit vanuit een plaats van angst.
Angst duwt wat je wilt van je af.
Liefde trekt het naar je toe.

Je kunt bijvoorbeeld geen genezing van een ziekte creëren
 als je in angst bent voor de ziekte zelf
en vanuit die plaats probeert te creëren.
Evenmin kun je overvloed creëren vanuit geldzorgen.
In beide gevallen zul je helemaal geen “geluk” hebben.
Creatie begint vanuit LIEFDE.
Houden van wat IS, en houden van wat komen gaat!

Snap je het? Goed.
Want je weet precies waarom
je dit vandaag hebt gehoord.

 

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org