Op deze dag… … dat de strijd eindigt wanneer de dankbaarheid begint.

9 Februari 2024 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de strijd eindigt wanneer de dankbaarheid begint.

Het zoeken is voorbij als het vinden begint.
En het ontdekking is helemaal geen ontdekking, maar een creatie.
Je kunt niet vinden waar je voor hebt geworsteld,
maar je kunt het wel creëren.
En de start van creatie is dankbaarheid.

Dank U, God, dat U me helpt te weten dat alles
wat ik zoek nu naar me toekomt.
Dank U, God, dat ik op dit moment de vrede mag voelen
die komt met dankbaarheid voor wat er is,
ter vervanging van het verlangen naar wat er niet is.
Dank U dat U me het begrip brengt
dat uit de is-heid alles komt wat nu niet is,
maar zeker zal zijn.
Laat me dan in de isheid blijven.

Je weet precies wat deze boodschap je vandaag vertelt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org