Op deze dag… … dat creativiteit het bedenken van nieuwe dingen is. Innovatie is nieuwe dingen doen.

Woensdag 4 augustus 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat creativiteit het bedenken van nieuwe dingen is.
Innovatie is nieuwe dingen doen.

Theodore Levitt zei dat, en hij had gelijk.
Wees daarom niet alleen een schepper, maar een vernieuwer.
Breng uw nieuwe ideeën in beweging.
Zet ze niet alleen op papier,  maar breng ze in praktijk.

Ah, ja, nu heb je iets gedaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine